VIẾT CHO MẸ I Dreamie

Mẹ à! Chúng ta đã ở bên nhau 22 năm rồi đó, từ khi mẹ

ĐÔI DÒNG GỬI DADDY l Dreamie

1. Từ đâu tôi bước đến? Tôi năm nay 21 tuổi, vẫn sống cùng gia