GỬI TUỔI TRẺ, VÀI CHUYẾN LÊN NÓC VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA TÔI l Dreamie

Ở cái thành phố không bao giờ biết ngủ này, đêm cũng chói chang như