20 ĐIỀU TỚ ĐÃ LÀM ĐỂ ĐƯỢC LÀ CHÍNH MÌNH I Dreamie

Là một cô gái 23 tuổi vừa học, vừa làm và kiếm sống bằng công việc

LÀ CHÍNH MÌNH, RỒI CHÚNG TA SẼ TỎA SÁNG l Dreamie

“Be yourself”- một cụm từ mà tôi rất thích thú khi được chia sẻ về