NHỮNG CUỐN SÁCH YÊU THÍCH TRONG THÁNG 4 VÀ THÁNG 5 CỦA MÌNH l Dreamie

Mình thích sách, thích hít hà mùi thơm của từng trang giấy, thích nằm hằng

BÀN VỀ TIỂU THUYẾT NGƯỜI TÌNH CỦA NỮ NHÀ VĂN PHÁP MARGUERITE DURAS l Dreamie

Không biết bắt nguồn tự bao giờ, tôi lại đặt một thứ tình cảm thiên